31 mei 2012

Exact inspiratiemiddag

Voor een aantal van onze eigen klanten hebben Edward van Egdom (www.sentio-ict.nl), Sebastiaan Barlo (www.sebastiaanbarlo.com) en ik een 'Exact inspiratiemiddag' georganiseerd in hotel De Witte Bergen in Laren.
Dat is in alle opzichten geslaagd: een uitstekende opkomst, een goede sfeer, positieve reacties tijdens de workshop en ook achteraf op het evaluatieformulier en al direct nieuwe afspraken gemaakt voor nieuw werk.

Edward heeft de introductie verzorgd en een presentatie van Orbis Taskcentre. Duidelijk een eye-opener voor diegenen die dat nog niet kenden: ongekende mogelijkheden voor het automatiseren van allerlei taken die men nu nog met de hand doet in Exact.

Daarna heb ik het stokje overgenomen met een verhaal over een aantal van de jongste ontwikkelingen bij Exact: iets over Exact Online, uitgebreid over Exact Globe Next met demo, een kort stukje over Service Management Solution en daarna op verzoek nog een paar "do's and don'ts" bij de BTW conversie van 19% naar 21% die voor 1 oktober 2012 moet worden uitgevoerd.

Het laatste deel ging over Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS): een vergelijking met Excel en Crystal Reports, de verschillende manieren voor het genereren van reports en de integratie in Exact Synergy. Natuurlijk heb ik paar spannende voorbeelden laten zien en een kleine live demonstratie.

Ik ben heel tevreden over hoe dit gelopen is. Wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar.

24 mei 2012

Koppeling Exact met Kardex shuttle

Kardex Shuttle XP
Weer iets nieuws om te automatiseren (voor mij nieuw in elk geval): de aansturing van een Kardex (www.kardex.nl) magazijnkast vanuit de orderadministratie van Exact.
Die Kardex is een kast van 3 meter breed en 9 meter hoog, met een besturing op basis van een SQL database-je waarmee de laden worden opgehaald. Dat ding laat dan met lampjes ook zien in welke bak het te rapen artikel ligt. Het display van de kast laat er ook een fotootje bij zien.

Ik heb nu een manier uitgedacht waarmee Exact die kast kan vertellen welke artikelen er geraapt moeten worden, voor welke orders en in welke bak dat te vinden is.
Waarschijnlijk gaan we er dan nog een barcodescanner aan knopen, zodat de magazijnmedewerker alleen nog maar het ordernummer van zijn opdrachtbon hoeft te scannen en de kast brengt hem de juiste lade en wijst de juiste bak aan.
De medewerker moet daarna nog wel de levering in Exact uitvoeren door de geraapte aantallen in te voeren en te verwerken, zodat Exact weet dat de goederen daadwerkelijk uit de kast zijn gehaald.

Andersom moeten de binnengekomen goederen natuurlijk ook in de juiste bakken in de kast worden geplaatst. Ook dat zou vanuit Exact ondersteund kunnen worden, maar in dit geval heeft men goede redenen om dat handmatig te doen.

Dit is allemaal niet erg ingewikkeld.
De invoering van het gebruik van magazijnlocaties is eigenlijk moeilijker, hoewel standaard functionaliteit in Exact. Hiervoor moeten de werkwijzen van de organisatie aangepast worden, en dat valt vaak niet mee.

16 mei 2012

Klein stukje maatwerk

Vandaag heb ik een klein stukje maatwerk gemaakt voor een productiebedrijf.
Het kwaliteitsniveau van artikelen wordt vastgelegd in vrije velden op de artikelkaart, zowel bij producten als bij componenten die via een stuklijst in die producten worden opgenomen.
De bedoeling van het maatwerk is, dat het kwaliteitsniveau van het product wordt gelijk gesteld aan het niveau van het component in de stuklijst met het laagste niveau. Dit moet dagelijks automatisch gebeuren, zodat de bepaling van het kwaliteitsniveau van het product niet meer afhankelijk is van handmatige invoer.
Dit heb ik opgelost met een aantal 'Views' in de SQL-database en SQL-queries, die door een dagelijkse SQL-job worden uitgevoerd.


9 mei 2012

Offertes maken in Exact Synergy Enterprise

Met Exact Synergy Enterprise kan je offertes maken, en daarin artikelen aanbieden uit het artikelbestand van Exact Globe. De offerte wordt in MS Word opgebouwd door middel van een merge sjabloon.

Dat sjabloon heb ik vandaag voor MC gemaakt aan de hand van een paar voorbeelden van Exact. Het was wel even zoeken hoe de artikelregels en de totaalregel moeten worden ingericht: die zitten elkaar in de weg. De oplossing was dat de artikelregels in een 'eigen' tabelletje moeten staan, gevolgd door een lege regel. Daarna pas mag het totaalbedrag geprint worden.

Als de klant de offerte accepteert kan die met een knop in Synergy doorgezet worden naar de orderadministratie in Exact Globe. Dat is dan wel weer handig.