8 juli 2012

IBAN / SEPA in Exact Globe

Op 1-2-2014 gaan de banken over op één Europees systeem voor bankrekeningnummers (IBAN) en betalingsverkeer (SEPA).
Dat duurt dus nog even, maar je kunt de IBAN rekeningnummers wel alvast in Exact Globe bijhouden en eventueel ook al beginnen met het aanbieden van SEPA betaalbestanden.
Bij je eigen bankrekeningen kun je aangeven of je betaalopdrachten in SEPA formaat aan je bank wilt gaan aanbieden, zie menu ‘Cash Flow / Betaalmiddelen / Onderhouden’.
In tabblad ‘Instellingen’ kun je het IBAN nummer en het BIC nummer invullen en daarna kun je verderop ook de instellingen voor SEPA aangeven, zie documentnummer 04.300.927 in de customer portal van Exact.
Bij het onderhoud van crediteuren kun je de bankrekeningen onderhouden in tabblad ‘Financieel’ en ook daar de IBAN nummers invullen.

Omdat het in Nederland mogelijk is een bankrekeningnummer mee te nemen van de ene naar de andere bank, is het voor Exact niet mogelijk om op basis van het bankrekeningnummer te achterhalen bij welke bank men is aangesloten. Hierdoor kan Exact geen conversietool aanbieden om deze nummers om te zetten.
Er komt in product update 405 (verwacht in Q3/2012) een functie beschikbaar in Exact Globe waarmee banknummers geëxporteerd kunnen worden naar een .csv bestand. Dit bestand kan worden aangeleverd bij de NVB (Nederlands Vereniging van Banken). Na een paar dagen geven deze een bestand terug met daarin de IBAN nummers van de bankrekeningen. Deze kunnen dan weer geïmporteerd worden in Exact Globe. Voor meer informatie zie: www.ibanbicservice.nl

1 juli 2012

In Exact Globe BTW wijzigen naar 21% op 1-10-2012

Exact beschikt over een standaard functie voor de conversie van btw-codes, waarmee de verhoging van het btw-percentage wordt begeleid, zie op de Exact customer portal doc.nr. 19.681.219.
Kort gezegd zorgt deze conversie ervoor dat de oude btw-code wordt vernummerd, waarbij alle historische mutaties meegaan, zodat daarin het oude btw-percentage 19% blijft.
In de oorspronkelijke btw-code wordt het nieuwe percentage ingevuld, zodat nieuwe orders met 21% worden berekend.
Je kunt ervoor kiezen om het nieuwe percentage in lopende orders en bestellingen te laten doorvoeren of niet.

Aandachtspunten:
  • Voer deze conversie niet te vroeg uit, want het nieuwe percentage wordt de standaard bij alle artikelen, debiteuren etc. waar nu 19% de standaard is. In boekingen, verkoop- en inkooporders die je na de conversie boekt, maar waarin toch nog het oude percentage moet worden toegepast, moet je handmatig de btw-code voor 19% selecteren.
  • Niet de factuurdatum, maar de leverdatum bepaalt welk btw-percentage moet worden toegepast (tenzij de belastingdienst hiervoor andere regels gaat hanteren dan de vorige keer). Orders die in september worden geleverd maar in oktober worden gefactureerd worden dus nog met 19% belast en andersom geldt voor orders die in september vooruit worden gefactureerd maar pas in oktober worden geleverd, dat daarvoor al 21% btw moet worden berekend. Exact doet dat niet automatisch!