27 september 2013

Exact Globe: SEPA Incasso's in SEPA-formaat

Met de de module E-Incasso van Exact Globe kunnen vanuit de openstaande posten debiteuren elektronische incassobestanden aangemaakt worden, die in het telebankierprogramma van de bank kunnen worden ingelezen.
 
De overstap naar SEPA vereist een nieuw bestandsformaat, dat inmiddels door Exact Globe wordt ondersteund, maar om de incassobestanden in dat bestandsformaat te kunnen aanmaken moet wel een aantal aanpassingen in de software worden doorgevoerd.
Op de SEPA Startpagina van Exact (www.exact.nl/sepa) is veel informatie over SEPA te vinden.
 
De belangrijkste acties voor de overstap naar SEPA incasso's op een rijtje:
  1. Installeer de laatste update (momenteel PU406);
  2. Vul de IBAN- en SEPA-gegevens bij de eigen betaalmiddelen aan via menu 'Cash Flow / Betaalmiddelen / Onderhouden' tabblad 'Instellingen'. Geef aan dat u gebruik wilt maken van SEPA Incasso's, of u gebruik wilt maken van batch aanlevering en vul uw Incassant ID in (op te vragen bij uw bank);
  3. Noteer of importeer de IBAN bankrekeningnummers van de debiteuren (zie ook eerdere berichten op dit blog);
  4. Vul de bankinstellingen aan, m.n. de 'Gevraagde incassodatum berekening'.
  5. Registreer de getekende incassomachtigingen in het onderhoud debiteuren, tabblad 'Financieel'. Dat kan een flinke klus zijn, dus begin hier tijdig mee! Instructie hierover is te vinden in documentnummer 21.388.419
De verplichte pre-notificatie kunt u op de factuurlay-out noteren, afhankelijk van uw keuze van stap 4 hierboven.
 
Wanneer nu een nieuw incassobestand wordt aangemaakt met menu 'Cash Flow / Diversen / Incasso', dan wordt dit in het nieuwe formaat opgebouwd.