25 juli 2014

Migratieproject Exact voor Windows naar Exact Globe

14 Jaar geleden heb ik een klant in Alkmaar geholpen met de implementatie van Exact voor Windows, onder andere met de productiemodules.

Begin dit jaar heeft dit bedrijf van het moederbedrijf toestemming gekregen om te migreren naar Exact Globe.
Van februari tot en met juli heb ik ook deze migratie mogen begeleiden.
Dat is een erg leuk project geworden, dat soepel is verlopen en vandaag naar tevredenheid is afgerond.

Dit bedrijf assembleert relatief kleine producten in eenheden van 1000. Een vlotte planning en verwerking van de goederenstromen zijn daarbij belangrijk, maar ook de financiële en logistieke rapportages aan het moederbedrijf.
Men heeft daarvoor een groot assortiment eigen rapportages en sub-automatisering ontwikkeld (Crystal Reports, SQL Server Reporting Services en Excel Add In), die nu opnieuw geschreven zijn of omgebouwd naar Globe.

Een van de afspraken aan het begin van dit project was, dat de bestaande procedures en werkwijzen zoveel mogelijk in stand zouden blijven.
Uitbreidingen en nieuwe functionaliteit zouden voor later 'bewaard' worden. In het najaar volgt daarom vermoedelijk een nieuw project waarin de aandacht zal worden gericht op het vereenvoudigen van de processen door de inzet van functionaliteit die niet in Exact voor Windows beschikbaar was, maar wel in Exact Globe.

8 juli 2014

Werkbon lay-out voor Service Management in Exact Synergy Enterprise

Het uitwerken van lay-outs voor allerlei documenten, zoals facturen, maar ook service werkbonnen, is meestal een tijdrovend werkje.
En niet iedereen vindt het leuk werk.

In Exact Globe is het nog redelijk goed te doen, al valt het niet altijd mee om de juiste velden te vinden.
Na wat knutselen en veel proberen en aanpassen lukt het over het algemeen wel om een nette lay-out te bepalen.

Voor de nieuwe Synergy module 'Service Management Enterprise' (SME), de opvolger van Field Service, maakt Exact echter gebruik van andere techniek, namelijk SQL Server Reporting Services.
Terecht, als je kijkt naar de mogelijkheden en flexibiliteit die dat biedt.
Maar het ontwikkelen van een lay-out is daardoor wel veel complexer geworden.
Het bedenken van de benodigde SQL query is werk voor specialisten: weinig gebruikers zullen deze kennis in huis hebben.
Dit komt vooral doordat de gegevens die je normaal gesproken op een service werkbon wilt zien, uit een groot aantal verschillende tabellen van de Synergy database opgehaald moeten worden.

Bijvoorbeeld:
 • Absences: de centrale servicemelding,
 • Cicmpy: de klant van de servicemelding,
 • Cicntp: de contactpersoon van de servicemelding,
 • SMSJobHeader: de centrale gegevens van de serviceactiviteiten,
 • SMSJobDetails: de serviceactiviteiten (uren en materialen) per medewerker,
 • SMSConfigurations: de serviceconfiguratie(s)
 • SMSConfigurationHeader: de centrale gegevens van de serviceconfiguratie(s), o.a. de vrije velden,
 • ItemNumbers: serienummers,
 • Addresses: de adresgegevens van het serviceadres van de configuratie,
 • Cicmpy: de klant die aan de configuratie is gekoppeld,
 • Humres: de persoonsgegevens van de engineer,
 • Items: artikel- en uursoortgegevens van de serviceactiviteiten.
En dan zijn de contractgegevens nog buiten beschouwing gelaten...

Uiteraard wordt er wel een aantal standaard lay-outs met SME meegeleverd, zodat er tijdens presentaties een fatsoenlijk document kan worden getoond, maar in de praktijk is het aanpassen van die lay-outs nog ingewikkelder dan de opbouw van een heel nieuwe lay-out.

Kortom: bij de voorbereidingen voor de implementatie van SME moet nog meer tijd gereserveerd worden voor het uitwerken van lay-outs dan voor de meeste andere modules van Exact.

Heeft u vergelijkbare of juist andere ervaringen met de ontwikkeling van lay-outs voor Service Management Enterprise? Uw reactie is van harte welkom!
Of kunt u ondersteuning gebruiken bij (de voorbereidingen van) de implementatie van Service Management Enterprise? Ik ben u graag van dienst. (contact).